Dick Bosker, Voorzitter district Noord van Koninklijke Metaalunie

‘Techniek, succes verzekerd!’

De belangstelling voor techniek neemt toe. Maar we leven in een wereld die snel verandert. Er komen veel technologische ontwikkelingen op de maakindustrie af: Smart Industry, robotica, productie automatisering, internet of things, noem het maar op. Dan is het belangrijk om medewerkers te hebben, die goed opgeleid zijn en die kwaliteiten bezitten die een MKB-metaalbedrijf nodig heeft. Het gaat daarbij naast inhoudelijke vakkennis ook om eigenschappen als flexibiliteit, creativiteit, oplossingsgerichtheid. En, gezien de steeds verschuivende pensioenleeftijd, geldt des te meer dat het principe van ‘een leven lang leren’, niet stopt bij 50+. De vele initiatieven en inspanningen vanuit de technieksector om het praktijkonderwijs te versterken en aan te laten sluiten bij de realiteit van de mkb-metaalbedrijven, werpen hun vruchten af.

We doen in de sector ons uiterste best om goede vakmensen voor de toekomst op te leiden, die over voldoende vakvaardigheden beschikken om slagvaardig in onze bedrijven aan de slag te kunnen. Metaalunie zoekt daarin nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijsveld. Op regionaal niveau vinden scholen en bedrijven elkaar steeds vaker en dat leidt ook steeds vaker tot onderwijs dat beter is afgestemd op praktijk en waarbij vakmensen een belangrijke rol spelen.  Want een vak leren doe je allang niet meer alleen in een klaslokaal. Het meeste leren de leerlingen gewoon in de praktijk. Het vak leren is vooral het vak doen. Daarvoor zijn leerwerkplekken nodig. De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) is het daarvoor geëigende scholingstraject en dankzij financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid en het opleidingsfonds OOM, spelen kosten nog maar een marginale rol.

Het MKB-metaal biedt fantastische uitdagingen en met de toenemende vergrijzing en de te verwachte economische groei hebben we de nieuwe vaktoppers straks extra hard nodig!

Opleidingen mogen zich verheugen in een grotere instroom van jonge enthousiaste techneuten. Ze staan te trappelen om in onze sector aan de slag te gaan. En terecht, want er komen spannende en boeiende technologische ontwikkelingen op ons af. Het MKB-metaal biedt fantastische uitdagingen en met de toenemende vergrijzing en de te verwachte economische groei hebben we de nieuwe vaktoppers straks extra hard nodig! Techniek boeit en biedt een toekomst die spannend is, met alle smart ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Ontwikkelingen die niet alleen voor de industrie een enorme impact hebben, maar een enorme invloed hebben op onze totale samenleving. Denk aan alle veranderingen in de zorg, maar ook alle slimme oplossingen die in onze huizen hun intrede doen. Alleen mogelijk gemaakt door een slimme, innovatieve maakindustrie. Daarbij speelt het MKB-metaal een belangrijke rol. Dat zijn de kleine bedrijven, bij u om de hoek, die nu al bezig zijn met de producten van morgen en een verder gelegen toekomst. Gebruikmakend van de nieuwste technologische ontwikkelingen, van slimme robots tot 3D-printen, zodat ze steeds sneller, goedkoper en flexibeler in Nederland kunnen blijven produceren. Goed voor de werkgelegenheid, goed voor de hele economie en goed voor iedereen die techniek een warm hart toedraagt! Techniek die boeit en uitdaagt, techniek die ons verder helpt!

Ik wens u veel leesplezier met deze speciale bijlage,

Dick Bosker,

Voorzitter district Noord van Koninklijke Metaalunie

Contact Dick Bosker, Voorzitter district Noord van Koninklijke Metaalunie
Gerelateerde artikelen
Kennis moet je delen08 november 2016