Sijperda-Hardy

‘Wij zijn de technische architect van een gebouw’

De traditionele manier van werken in de techniek verandert. Een steeds snellere opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen maakt het werk interessant en uitdagend. Technisch adviesbureau Sijperda-Hardy biedt alle ruimte aan wie die uitdaging wil aangaan.

Sijperda-Hardy is een adviesbureau op het gebied van elektrotechnische en werktuigkundige installaties, bouwfysica, brandveiligheid en geluid en akoestiek. “Aan de leek zou je het als volgt kunnen uitleggen: ‘Wij zijn de technische architect van een gebouw'”, zegt Abe Sijperda, directeur van het adviesbureau in IJlst. Het bureau is gevestigd in een markant pand: de oude schaats- en gereedschapfabriek van Nooitgedagt. “Met een team van achttien mensen adviseren wij over alle technische aspecten van een gebouw, van de verwarming, ventilatie en de verlichting tot en met de riolering. Dat doen we voor nieuwbouwprojecten, maar we zijn ook veel betrokken bij renovatie en verduurzaming. Van de beginfase tot en met de oplevering en daarna.”

sijperdat-hardy-11_cmyk

“We draaien bij Sijperda-Hardy nooit op de automatische piloot en zijn altijd met verschillende projecten tegelijk bezig”, vervolgt Abe. “De renovatie van een rijksmonument, een concept voor een nieuwe school of de klimatisering voor een complete woonwijk. Die laatste valt onder het begrip ‘verduurzaming’, wat steeds meer ingang vindt -en dus werk genereert- in de installatietechniek. De overheid heeft richtlijnen gesteld voor het verduurzamen van gebouwen en het bouwen van energie-neutrale woningen. Daar hebben wij als adviesbureau profijt van en we zijn dan ook structureel op zoek naar bekwame en gemotiveerde medewerkers. En we geven de mensen die nu al bij ons werken alle kansen om zich verder te ontwikkelen.”

Zo hebben inmiddels een drietal medewerkers naast hun baan de studie Hogere Installatie Techniek inmiddels gevolgd en is Ebele Jansma, die net zijn MBO-studie heeft voltooid, bij Sijperda-Hardy bezig met een volledige HBO-studie op gebied van technische installaties in gebouwen. Abe: “De kracht van een onderneming zit in haar compleetheid van dienstverlening. Hierdoor is een team ontstaan waarin het geheel meer is dan de som der delen en waarin de kennis met elkaar wordt gedeeld. Een synergie die iedereen voldoening geeft en waar alle partijen waarvoor we werken voordeel van hebben.”

 

Contact Sijperda-Hardy

Eegracht 12,
IJlst

(0515) 429 770 www.sijperda-hardy.nl