INNOVATIECLUSTER DRACHTEN

‘Samenwerking loont’

Delen is het nieuwe ‘hebben’. Dat brengen de high tech bedrijven van Innovatiecluster Drachten dagelijks in de praktijk. Voordat de concurrentie losbarst delen ze kennis en kunde met elkaar. Dat levert niet alleen innovatieve nieuwe producten en mooie samenwerkingsverbanden op. Ook scholen en studenten profiteren, doordat ze vandaag ervaring kunnen opdoen met de techniek van morgen.

“Innovatiecluster Drachten is een samenwerkingsverband van vijftien High Tech bedrijven binnen een straal van maximaal één uur rijden van Drachten”, vertelt Joost Krebbekx, programmamanager binnen het Innovatiecluster Drachten. “We zijn drie jaar geleden begonnen met zes bedrijven en steeds meer ondernemingen willen zich aansluiten bij het cluster. Een duidelijk teken van het besef dat je samen sterker staat. Doel is door kennisuitwisseling een effectief internationaal werkend high tech ecosysteem te ontwikkelen, waaruit iedereen kan putten. Scholen en andere kennisinstellingen haken aan voor het doen van onderzoek en het vinden van stageplaatsen. Als Innovatiecluster zoeken en vinden we aansluiting bij alle opleidingsniveaus.”

we willen meisjes en vrouwen laten zien dat techniek echt niet alleen een mannenwereld is

“High tech is een boeiende sector. Niettemin is er een structureel tekort aan goed opgeleide mensen. Daarom doen we veel om onze sector en bedrijven te promoten. We houden open dagen en rondleidingen en organiseren jaarlijks met de ICD bedrijven een Girls Day, om aan meisjes en vrouwen te laten zien dat techniek echt niet alleen een mannenwereld is. Verder participeren we in de jaarlijkse Skelterrace. Daarbij slaan bedrijven de handen ineen om met regionale scholen de skelter met de beste technieken te bouwen. Ook organiseren we voor het MBO een talentenprogramma en voor het HBO een uitvinderswedstrijd met diverse studententeams. In onze stagiaire-carroussel leren studenten alle bedrijven van het cluster kennen. Een activiteit die door alle stagiaires van alle bedrijven goed wordt bezocht. Aanvullend hebben we een gezamenlijke website, waar onder andere vacatures op staan. Techniek heeft de toekomst en er is volop emplooi in te vinden. Wie gaat voor het vak, vindt vrijwel gegarandeerd een baan.”

12102016teamhorsthuis008Als een symbool van de samenwerking is door het Innovatiecluster Drachten recent een industriële 3D metaalprinter aangeschaft. “Voor een enkel bedrijf is zo’n apparaat bijna onbetaalbaar, maar als je met elkaar de kosten draagt, wordt aanschaf ineens heel reëel. De printer biedt voor de bedrijven tal van nieuwe perspectieven en is geplaatst in het onlangs geopende ICD-Shared Facility Center. Een fysieke ruimte, die door de participerende bedrijven binnen het Innovatiecluster wordt gedeeld. Er zijn vooraf al mensen opgeleid om ermee te werken. Ook hebben we afspraken gemaakt met scholen voor het ontwikkelen van een 3D leerpakket. De Rijksuniversiteit Groningen beschikt over een soortgelijke, wat bescheidener printer, waardoor uitwisseling van kennis en vergelijking van resultaten mogelijk is.”
Werken bij de bedrijven van het Innovatiecluster Drachten betekent werken aan de toekomst. “We noemen dat de Big Five van de High Tech: 3D metalprinting, Remote sensoring en Big data, Robotics, Visual intelligence en All electric propulsion. Dat doen we met ultra-moderne technieken en als die (nog) niet beschikbaar zijn, gaan we aan de slag om ze zelf te ontwikkelen. Dat resulteert in meer dan vijftig nieuwe productintroducties per jaar, wereldwijd. Een prestatie die er niet om liegt en die het beste bewijs is dat samenwerking loont.”

Contact INNOVATIECLUSTER DRACHTEN
Gerelateerde artikelen
Samenwerking loont08 november 2016